බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ

කුඩාවැල්ලේ සිට පෑලියගොඩට මාළු ගෙන ගිය ලොරියක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව සහ කොට්ටාව අතර පෙරළීමෙන් වාහන ගමණාගමනයට බාධා සිදු විය.

මේ හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ කිලෝමීටර හතරක පමණ වාහන පෝලිමක් ඇතැයි පොලිසිය කියයි.