ටී.කේ .ජී.කපිල 

වල්ලපට්ටා තොගයක් නීතිවිරෝධී ලෙස මස්කට් නුවර වෙත ගෙන යෑමට තැත් කළ ශ්‍රී  ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු  කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ දී රේගු නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා පැවසීය .
 
එක් පුද්ගලයකුගේ ගමන් මල්ලේ කිලෝග්රෑම් 23 යි ග්රෑම් 300 ක් බර වල්ලපට්ටා තොගයක් සඟවා  තිබූ අතර , අනෙක් පුද්ගලයාගේ ගමන් මල්ලේ  කිලෝග්රෑම් 30 යි ග්රෑම් 200 ක් බර වල්ලපට්ටා තොගයක් සගවා ගෙන තිබී ඇත. 
 
ඒවායේ මුළු වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 28ක් පමණ බව රේගුව කියයි .