(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)
රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වෙමින් ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය 159.04ක් දක්වා අද (25) ඉහළ ගියේය.  රුපියලේ විකුණුම් අගය මෙතරම් දුරට පහත වැටුණු පළමු අවස්ථාව මෙය විය.  

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව රුපියලේ අගය අඛණ්ඩව පහත වැටුණි.  

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතික අනුව ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ ගැනුම් මිල 155.26ක් ලෙස සටහන් වී තිබිණි.  

පසුගිය පෙබරවාරි මස 10 වැනිදා පැවැති පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසු රුපියල දිගින් දිගටම අවප්‍රමාණය වූ අතර මේ වසරේ ආරම්භයේ සිට අප්‍රේල් 20 වැනිදා දක්වා කාලයේදී රුපියල සියයට 2.2කින් අවප්‍රමාණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. 

ඊයේ දිනයේදී රුපියලට සාපේක්ෂව ස්ටාර්ලිං පවුමක විකුණුම් මිල 223.2ක් ලෙසත්, යූරෝවක විකුණුම් මිල 195.50ක් ලෙසත් ජපානයේ යෙන් එකක විකුණුම් මිල 1.47ක් ලෙසත් දැක්විණි. 

මේ වසරේ ජනවාරි 1 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 20 වැනිදා දක්වා කාලයේදී ස්ටාර්ලිං පවුමකට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 6.6කින් සහ යූරෝවට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 5.4කින් අවප්‍රමාණය වී තිබේ. 

   පසුගිය වසරේදී රුපියල සියයට 2.5කින් සහ 2016 වසරේදී රුපියල සියයට 3.9කින් අවප්‍රමාණය වුණු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු දත්ත වාර්තා සඳහන් කළේය.