(ශිරාන් රණසිංහ)

රාජ්‍ය සේවකයන්ට ලබාදෙන සංයුක්ත දීමනාව (සේවා ස්ථානයෙන් බැහැර සේවා දීමනාව) රුපියල් 700 සිට රුපියල් 1000 දක්වා වැඩිකර තිබේ.

නමුත් මෙම සංයුක්ත දීමනාව රජයේ ගුරුවරුන්ට ලබා නොදෙන බැවින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 241,000ක ගුරුවරුන්ට ද එම දීමනාව ලබාදෙන ලෙස ලංකා ගුරු සේවක සංගමය ඇතුළු සංගම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කළ බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පවසයි.

2018-08-18 වැනි දා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ 20-2018 වතු ලේඛනයට අනුව රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගෙවූ සංයුක්ත දීමනාව මෙලෙස වැඩිකර තිබේ.

රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂ 14ක් සිටින අතර ගුරුවරු තම සේවා ස්ථානවලින් බැහැරව ‘සේවා සැසි’වලට සහභාගී වන නිසා තමන්ට ද එම දීමනාව අවශ්‍ය බව ගුරු සංගම් කියා සිටිති.