හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා

‘බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ රාජකීය ආයතනය - ශ්‍රී ලංකා සාමාජිකයෝ‘ සංගමය ආරම්භ කිරීම අද (3) ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස්වරයාගේ නිල නිවසේදී පැවැත්විණි. 

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් ජේම්ස් ඩෝරිස් මහතාගේ නිල නිවස වන ‘වෙස්ට්මින්ස්ටර් හවුස්’ හි පැවැති මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතා අමුත්තා ලෙස සුප්‍රකට ගෘහනිර්මාණ ශිල්පී ආචාර්ය රෝලන්ඞ් සිල්වා මහතා සහභාගි විය.

ශ්‍රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිලපීන්ගේ ආයතනයේ හිටපු සභාපති ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී හර්ෂා ප්‍රනාන්දු මහතා මෙම උත්සවයේ ගෞරවනීය ආරාධිතා අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූවේය. 

බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ රාජකීය ආයතනයේ සාමාජිකත්වය හිමිකරගත් ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ දෙවැනි රට වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවයි. 

මෙහිදි බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ රාජකීය ආයතනයේ සභාපතිනි ජේන් ඩන්කන් මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවට එම ආයතනයේ සාමාජිකත්වය පිරිනමමින් බලපත්‍රය හා ලාංඡනය බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ රාජකීය ආයතනය - ශ්‍රී ලංකා සාමාජිකයෝ සංගමයේ සභාපතිනි නෙලා ද සොයිසා ද මහත්මිය වෙත පිරිනැමුවාය

මෙහිදි බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ රාජකීය ආයතනය වෙනුවෙන් සහ ගෘහ නිර්මාණය ශිල්පය වෙනුවෙන් කළ සේවය අගයමින් ජේන් ඩන්කන් මහත්මිය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී හර්ෂා ප්‍රනාන්දු මහතාට ‘ බ්‍රිතාන්‍ය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ රාජකීය ආයතනයේ ජනාධිපති පදක්කම’  පැළැඳවීය.

ඡායාරූප රොමේෂ් ධනුෂ්ක සිල්වා