(විනීතා එම් ගමගේ)

කරාපිටිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් නේවාසිකව සිටින භාරකරුවන් විසින් ආපසු කැඳවාගෙන ගොස් නැති වැඩිහිටියන් පිළිබඳව යම් පියවරක් ගැනීම සඳහා වාර්තාවක්  ලබා ගැනීමට නිලධාරින් කණ්ඩායමක් එහි යැවීමට ජාතික වැඩිහිටි ලේකම් කාර්යාලය කටයුතු කර ඇත. 

එහි වැඩිහිටියන් 25 දෙනෙකු මෙසේ යළි නිවෙස් වෙත කැඳවාගෙන ගොස් නැතැයි වාර්තා වන බව ජාතික වැඩිහිටි ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ සුවින්ද සිංගප්පුලි මහතා අද පැවැසීය. 

මෙසේ අතහැර ඇති වැඩිහිටියන් පිළිබඳ වාර්තා වුවහොත් ජාතික වැඩිහිටි ලේකම් කාර්යාලය ඒ පිළිබඳ සොයා බලා භාරකරුවන්ට භාර දීමට හෝ වැඩිහිටි නිවාස ගත කිරීමට කටයුතු කරන බවත් කරාපිටිය රෝහලේ සිද්ධීය පිළිබඳව තම කාර්යාලය වෙත මුල් වරට වාර්තා වුයේ මාධ්‍ය මඟින් බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

සමහර වැඩිහිටියන් ප‍්‍රතිකාර පතා රෝහල් වෙත කැඳවාගෙන එන අය ව්‍යාජ ලිපිනයන් දී රෝගියා නවතා යන බවත් ඔවුන් ව්‍යාජ ලිපිනයන් ලබා දී තිබිම නිසා සුව වූ පසු යළි භාර දීමට නොහැකි වන බව ද අධ්‍යක්ෂවරයා පැවැසීය.

එවැනි වැඩිහිටියන් නේවාසික ප‍්‍රතිකාර සඳහා භාර දෙන අවස්ථාවන්හිදී භාරකරුගේ ජාතික හැනුම්පතෙහි ඡායාපිටපතක් ද ලබා ගන්නැයි සෞඛ්‍ය අංශවෙත උපදෙස් දී ඇතැයි ද හෙතෙම සඳහන් කළේය. 
මේ වනවිට තවත් රෝහල්වල මෙවැනි වැඩිහිටියන් ඇතැයි විශ්වාස කරන බව කී සිංගප්පුලි මහතා එවැනි අවස්ථා වාර්තා වුවහොත් ඒ පිළිබඳව තම කාර්යාලය වහා සොයා බලන බව ද කියා සිටියේය.