(මුදිතා දයානන්ද)

බස්නාහිර පළාත් සභා නව ගොඩනැගිල්ල සුවඳවත් කරන්නට රුපියල් 1,63,62,500ක් වැය කරමින් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් සවිකර ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී සලෝචන ගමගේ මහතා ඊයේ (09) පැවසීය.

මෙම එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් නැවත පිරවීමට එක් වතාවකට රුපියල් 26,25,000ක් වැය වන බව ද ගමගේ මහතා පැවසීය.
ඔහු මෙසේ පැවසුවේ ඊයේ පැවති බස්නාහිර පළාත් සභා රැස්වීමේදීය. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව ගොඩනැගිල්ල මහල් පහළොවකින් සමන්විත වන අතර  මෙම එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් නැවත පිරවීමට එක් වතාවකට රුපියල් 26,25,000ක් වැය වන බව ද ගමගේ මහතා පැවසීය.

ඔහු මෙසේ පැවසුවේ ඊයේ පැවති බස්නාහිර පළාත් සභා රැස්වීමේදීය. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව ගොඩනැගිල්ල මහල් පහළොවකින් සමන්විත වන අතර එහි සෑම කාමරයකටම එක් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් යන්ත්‍රයක් සවිකර ඇති අතර කමිටු ශාලා වැනි ස්ථානවලට යන්ත්‍ර දෙකක් හෝ තුනක් සවිකර ඇති බව ද ඒ අනුව සමස්ත ගොඩනැගිල්ලට රුපියල් 18,700 බැගින් මිලදී ගත් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් යන්ත්‍ර 875ක් සවිකර ඇති බව ද සලෝචන ගමගේ මහතා පැවසීය. 

මෙම යන්ත්‍ර සති තුනකට වතාවක් මාරු කළ යුතු අතර එක් වතාවක් නැවත පිරවීමට එක් යන්ත්‍රයකට රුපියල් තුන්දහසක් බැගින් යන්ත්‍ර 875ට රුපියල් 26,25,000ක මුදලක් සභාවට එකතුවන ජනතා බදු මුදල්වලින් වැය වන බව පැවසූ සලෝචන ගමගේ මහතා මෙතෙක් කාලයක් සභා ගොඩනැගිල්ලට හෝ අමාත්‍යංශ කාර්යාලවලට හෝ එවැන්නක් නොතිබුණැයි කිසිදු ගැටලුවක් ඇති නොවූ බවද ඒනිසා එම මුදල පළාතේ ආබාධිත දරුවන්ගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් හෝ යොදවා ජනතාවට සේවයක් කරන ලෙස ද පැවසීය.

පළාත් සභාවේ සභාපති සුනිල් විජේරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ලේ පිහිටි පැරණි සභා ශාලාවේදී මෙම රැස්වීම ඊයේ පැවැත්විණ.