ඩබ්ලිව් ඒ පියතිලක
 
පොලොන්නරුව  දිස්ති‍්‍රක්කය පුරා රුපියල් මිලියන 3000කට අසන්න මුදලක් වැය   කරමින් ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘති 180 ක්  ජනාධිපති මෛති‍්‍රපාල සිරිසේන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් කිරිම අද (1) සිදු විය.
 
පොලොන්නරුව දිස්ති‍්‍රක්කයේ  සංවර්ධන කි‍්‍රයාවලියක් ලෙස ජනපති මෛති‍්‍රපාල සිරිසේන මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව 2015 දී ආර්ම්භ කරන ලද ‘යළි පිබිදෙමු පොලොන්නරුව‘  ව්‍යාපෘතිය මගින්  සියලු රාජ්‍ය ආයතන  සමිබන්ධ වන පරිදි මෙම ව්‍යාපෘති   ආරමිභ කර  ඇත.