(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ආරියරත්න රණබාහු)

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ උද්ඝෝෂණය පැවැත්වෙන හෙට (5) පාර්ලිමේන්තුවට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ විශේෂ ආරක්ෂාවක් දීමට පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා තීරණය කර ඇත.

උද්ඝෝෂණකරුවන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට උත්සහ දැරුවොත් ඒ උත්සාහය වැළැක්වීමට පියවර ගන්නා බව පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාව සඳහා අමතර පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවන බව කී පොලිස්පතිවරයා මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තුවට නිදහසේ පැමිණීමට ආරක්ෂක වාතාවරණය සකසන බවද ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බැලීමට පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා අද (4) පස්වරුවේ එහි පැමිණියේය.

පොලිස්පතිවරයා නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් පිරිසක්ද සමඟ පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවකද නිරත විය.