( අමදෝරු අමරජීව) 

පෞද්ගලික සමාගමකට බදු දි ඇති හම්බන්තොට වරායේ  භාණ්ඩ ගොඩ බෑමේ මෙහෙයුම්  කටයුතු එම පෞද්ගලික සමාගම අඩු මිල ගණන් යටතේ  සිදු කිරිමෙන් ශ්‍රි ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් ත්‍රිකුණාමලය වරායේ භාණ්ඩ ගොඩ බෑමේ මෙහෙයුම්  කටයුතු වලට බලපෑමක් එල්ලවි ඇතැයි වරාය වෘත්තිය සමිති පෙන්වා දෙයි.

ලංකාවේ ඇති සිමෙන්ති කම්හල් සදහා  ගෙන්වන “ලින්කර්“ නැමැති අමුද්‍රව්‍ය  මෙතෙක් ගොඩබෑම සිදුකළ ත්‍රිකුණාමලය වරායේ මෙහෙයුම් වලට ඇති  මිල ගණන් වලට වඩා අඩු මිල ගණන් යටතේ මෙම මෙහෙයුම් කටයුතු හම්බන්තොට වරායේ සිදුකිරිම නිසා ත්‍රිකුණාමලය වරායට පැමිණිමට තිබු ලින්කර් නෞකාව හම්බන්තොට වරායට  සේන්දුවිමෙන් වරායට ලැබිය යුතු විශාල ආදායමක් අහිමි වි ගොස් ඇතැයි එම වෘත්තිය සමිති පෙන්වා දෙයි.

ත්‍රිකුණාමල වරායේ භාණ්ඩ ගොඩබෑමේ  මෙහෙයුම් වලින් 98% ක් ලින්කර් නැමැති අමුද්‍රව්‍ය ගොඩබෑම මෙතෙක් සිදුකරගෙන ගොස් තිබු අතර මාසයකට  නෞකා 10ක් ත්‍රිකුණාමලය වරායට සේන්දු වි තිබුණි.

ලින්කර් ගොඩ බෑමට නැව් හම්බන්තොට වරායට යෑමෙන් වරාය අධිකාරියට නැතිනම් රජයට වාර්ෂිකව අහිමිවි යන ආදායම රුපියල් මිලියන 150ක් බවද පෙන්වා දෙයි.මාසයකට ත්‍රිකුණාමල වරායෙන්  ලින්කර් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ගොඩබෑම මේ නිසා නැවති ඇතැයි කියති.

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකට පිළිතුරු දුන්  ශ්‍රි ලංකාව රයා අධිකාරියේ ත්‍රිකුණාමලය නේවාසික කළමණාකාර කේ.ඒ.කේ.එම්.ඩබ්.වීරසිංහ මහතා පැවසුවේ ලින්කර් ගොඩබෑමට  ත්‍රිකුණාමලය වරායට සේන්දු වීමට නියමිත ව තිබු නෞකාව හම්බන්තොට වරායට සේන්දුවිම ඇති බවයි.මෙය දිගටම පැවතිය හැකි බවද නේවාසික කළමණාකාරවරයා වැඩිදුරටත් කීය.