( ජයන්ත සමරකෝන් )
  
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නාරාහේන්පිට කාර්යාලයේ  සිදු වී ඇතැයි කියන අකාර්ෂක්ෂම සේවාව හේතුවෙන් එහි කළමනාකරු සහ දේපොළ කළමණාකරු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මූලස්ථානයට අද (24) මාරුකර යවා ඇත.

 
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ ( 23)  එම කාර්යාලයේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අවස්ථෘවක  හෙළිවූ කරුණමත මෙම පියවර ගත් බවද එහි සභාපති රේනුක පෙරේරා මහතා පැවසීය.
 
මෙම ස්ථානමාරුවට අමතරව කාර්ය මණ්ඩල හිගය පියවීම සඳහා අද  නිලධාරීන් තිදෙනකු ද එම කාර්යාලයට අනියුක්ත කළ බවද ඒ මහතා කීය.
 
මෙම කාර්යාලයයෙන් සිය අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට නොහැකි වූ කාන්තාවක් කළ පැමිණිල්ලක් අනුව ජනාධීපතිවරයා ඊයේ ( 23) මෙම කාර්යාලයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතවී තිබිණි.