ශිරාන් රණසිංහ සහ සේනක බණ්ඩාර
 

නියඟයෙන් පීඩාවට පත් වූ පවුල් හාරලක්ෂ විසිපන් දහසකට ඉදිරි මාස හතරේ දී නියං ආධාර බෙදා දීම සඳහා රජය රුපියල් කෝටි 900ක් වෙන් කර ඇතැයි වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ ඇමැති දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසයි.


ඒ අනුව රුපියල් 5000ක් වටිනා බඩු මල්ලක් මෙම පවුල් වෙත මාස හතරක් සඳහා ලබාදෙන බවද කියා සිටියේය.


ඒ අනුව එක් මසකට රුපියල් කෝටි 250ක් වැය වන බවත් මෙම මුදල් දිසාපතිවරුන්ට යවන බවත් ඒ ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා අදාළ පවුල්  වෙත සමූපකාරය හරහා 5000ක බඩු මලු බෙදා දෙන බවත් ඇමැතිවරයා තවදුරටත් පැවසීය.