නායකත්ව පුහුණුවක් අතරතුරදී විදුහල්පතිනියක මියයෑම සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ මූලික විමර්ශනයෙන් පසු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පාසල් කටයුතු අතිරේක ලේකම් ඇතුළු නිලධාරීන් 11 දෙනකුට එරෙහිව විනය පියවර ගන්නා ලෙස නිර්දේශ කර තිබේ.  එම පිරිස අතර ප්‍රසම්පාදන කමිටු සාමාජිකයන් ද සිටින බව දැනගන්නට තිබේ.

මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තනතුරු දැරූ නිලධාරීන්  එම තනතුරු වලින් වහාම ඉවත් කිරීමටද නිර්දේශ කර ඇත.

හම්බන්තොට සුචී ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිනිය නායකත්ව පුහුණුවක් අතරතුරදී මිය යෑම සම්බන්ධයෙන් ගුරු සංගම් ඇතුළු පාර්ශ්ව රැසකින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට චෝදනා එල්ල විය. ඒ අනුව මෙම විමර්ශනය ආරම්භ විය.

මෙම වැඩසටහනට අදාළව මිල ගණන් කැඳවීම, ආයතන තෝරා ගැනීම, සංවිධානය කිරීම ආදී අවස්ථා රැසකදී නිලධාරීන් වගකීම් විරහිතව ක්‍රියා කර ඇති බව විමර්ශන කමිටුව නිරීක්ෂණය කර තිබේ.

පුහුණු වැඩමුළුව පැවැත්වූ ආයතනය අසාදුලේඛණ ගත කිරීමට ද තීරණය කර ඇත.

- 022