(මනෝප්‍රිය ගුණසේකර)
 
ගජමුතු ලබාගැනීමේ අදහසින් දළ පූට්ටුවාට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට අදාල පැමිණිල්ල මෙහෙයවීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු යෙදවීමට වැඩබලන  නීතිපති සහ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් ජනාධිපති නීතිඥ දප්පුල ද ලිවේරා මහතා තීරණය කර ඇත.
 
මෙම පරීක්ෂණයෙදී තමන්ට සහය ලබාදෙන ලෙස පරීක්ෂණ සිදු කරන රහස් පොලීසිය  නීතිපතිවරයා ගෙන් කළ ඉල්ලීමට අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයි වාර්තාවේ.