(එච්. චන්දන)

 

බාලවයස්කාර දැරියක් අපයෝජනය කළැයි පුද්ගලයකුට බරපතල වැඩ සහිත වසර 15ක සිරදඬුවමක් පුත්තලම මහාධිකරණ විනිසුරු  ඒ.කේ.එම්. පටබැදිගේ මහතා නියම කළේය.

2009 වර්ෂයේ ජුනි 9 වැනි දා හෝ ඒ ආසන්න දිනයකදී  ආණමඩුව  පොලිස් වසමේ දර්ශනගම පදිංචිව සිටි වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දැරියක් අපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා යටතේ විත්තිකරුට එරෙහිව  පුත්තලම මහාධිකරණයේ කරුණු ගොනුකර තිබිණි.

මෙලෙස සිරදඬුවම් නියම වුයේ ආණමඩුව දර්ශනගම පදිංචි වර්ණකුලසූරිය රංජිත් කුමාර (38) යන අයයි.

මීට අමතරව රුපියල් 25000/- දඩ මුදලක් ද එය නොගෙවන්නේ නම් තවත් වසරක සිරදඬුවමක් ද, වින්දිත දැරියට රුපියල් ලක්ෂයක වන්දි මුදලක් ද එය නොගෙවන්නේ නම් තවත් වසර 3 ක  සිරදඬුවමක් ද මහාධිකරණ විනිසුරු  නියම කළේය.