(අංජුල මහික වීරරත්න)


ලබන  මහ මැතිවරණයට තරග නොකරන එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රබල දේශපාලනඥයින් දහයකට ආසන්න පිරිසක් ආසන සංවිධායක ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වීමට  එකඟතාව පළ කර ඇත.


 මෙම ප්‍රබල දේශපාලනඥයින් පිරිස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවී පවසා ඇත්තේ  ඉදිරි මැතිවරණවලදී  තාරුණ්‍යට වඩා ක්‍රියාශීලි  අයුරින් සිය පක්ෂයේ  කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව දීම සඳහා තමන් ආසන සංවිධායක ධුර වලින් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළ බවයි.


 මෙලෙස ඉල්ලා අස්වීමට නියමිත දෙශපාලනඥයින් අතර  කැබිනට්  අමාත්‍යවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ද සිටින බව සිරිකොත ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.