ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජන්ම දින සැමරුම් උළෙලේදී සිදුකළ අනුශාසනාවේදී  ‘මිල්ටරි, හිට්ලර්‘ යන වචන සඳහන් කරමින්  තමන් වහන්සේ කළ ප්‍රකාශ  පිළිබඳ මේ වන  විට රට පුරා විවිධ පුද්ගලයින් විවිධ අයුරින් අර්ථ දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් සිය කණගාටුව පළ කරන බව අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක  වේඬරුවේ ශ්‍රී උපාලි නා හිමියෝ  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්  සඳහන් කළහ.

එදින සිදු කළ දීර්ඝ ධර්මදේශනයේදී  අන්තර්ගත වු හිට්ලර්, මිලිටරි යන වචන දෙක පමණක්  ගෙන රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන නායකයින් බෞද්ධ භික්ෂුවකට  නොගැලපෙන ප්‍රකාශක් කළා යැයි  මත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ තමන් වහන්සේ  කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන බවත්, තම තමන්ගේ දේශපාලන මතවලට අනුව තමන්වහන්සේ කළ ප්‍රකාශය අර්ථ ගැන්වීම තව දුරටත් නොකළ යුතු වරදක් බවද උන්වහන්සේ එම නිවේදනයෙන් දක්වා සිටී.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ .