(ජයන්ත සමරකෝන්)
 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජන බල මෙහෙයුමට රජයේ කිසිදු බාධාවක් එල්ල නොවුයේ ජනාධිපතිවරයාගේ අශිර්වාදය ඊට ලැබුණ නිසා  යැයි ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රීලනිප 16 කණ්ඩායමේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී දිසානායක මහතා අද (6) පැවැසීය.
 
කොළඹට පැමිණි මහා ජන ගඟ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලුවේ අලුත් ආණ්ඩුවක් පමණක් යැයිද පුංචි බොරැල්ලේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මන්ත්‍රීවරයා එසේ කීය.