( ප්‍රසන්න පත්මසිරි)
 
ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී    නිර්පාක්ෂිකයෙකු ලෙස  කටයුතු කරමින් එම කාලයේදී ඌවේ ජනතාවට පක්ෂ පාට ජාති බේදයකින් තොරව උපරිම සේවයක් ලබාදෙන බව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ජනාධිපති නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා පැවසීය.
 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඒ මහතා එසේ කීය.
 
එහිදි කියාසිටියේ මේ දිනවලදී රටේ ආණ්ඩුකාරවරුන් එක එක පක්ෂවලට සහයෝගය දෙන බවට කට කතා පැතිර යන නිසා තමාගේ මතය ප්‍රකාශ කළ බව කීය.
 
"මේ තනතුර ස්වාධීන විය යුතුයි. පක්ෂ දේශපාලනය කරන්න බෑ. මම පළාතේ අලුතින් වැඩ සටහන් රැසක් ආරම්භ කළා. එය සියල්ලම මේ කාලයේදී ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී ඌව පළාත් සභාව විසුරුවා තිබෙන නිසා විශාල වගකීමක් මා වෙත පැවරී තිබෙනවා. ඒවගේම සභාව සතු වාහන මේ සිකුරාදා වෙද්දී අදාළ අමාත්‍යාංශවලට බාරදිය යුතුයි" යැයි පැවසීය.