ආරියරත්න රණබාහු සහ ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර
 
ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකතුවී මේ රටේ ඇති කළ ජාතික රජය අසාර්ථක පරීක්ෂණයක් යැයි හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.
 
ඩිලාන් පෙරේරා මහතා මෙසේ ද කීය.
 
‘මේ සංකල්පය මේ රටට අලුත් දෙයක්. අපි ඒක අවුරුදු දෙකකට අත්සන් කළේ. ඒක පරීක්ෂණයක්. ඒ පරීක්ෂණය අසාර්ථකයි. ඒ පරීක්ෂණය ජනතාව පිළිගත්තේ නැහැ. ඊට සම්බන්ධවුණු අපටත් ඒක අලුත් දෙයක් වුණා. ඒ පරීක්ෂණය අසාර්ථක යැයි දැන දැනත් එහි රැඳී සිටීම ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඇති වැඩකුත් නොවෙයි.

පසුගිය මහ මැතිවරණයෙදි එජාපයට 106යි. සන්ධානයට 95යි. කාටවත් බහුතරයක් නෑ. නමුත් මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව අගමැතිතුමාට වෙස් වලාගත් ආශිර්වාදයක් වුණා. නැති 113 පෙන්නුවා. 122ක් තියෙනවා. ඒ 122ත් සමඟ අගමැතිතුමාට තනි ආණ්ඩුවක් කරගෙන යන්න පුලුවන්‘. යැයි ඔහු කීවේය.
 
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී ඩිලාන් පෙරේරා මහතා මේ බව කිවේය.