(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

චීන ජාතික කතකගේ රුපියල් 1,50,00000 ක මුදලක් හා රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් පමණ වටිනා ජංගම දුරකථන දෙකක් මංකොල්ල කෑ බව කියන ගම්පහ මූලස්ථාන පොලිසියේ සැරයන්වරයකු අද(12) අත්අඩංගුවට ගත් බව වැල්ලවත්ත පොලිසිය පවසයි.