(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)
 
ගිං ගඟේ මෝය කට ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ඇති ඉඩම් කට්ටිකර කණු සිටුවා වෙන්කර තිබීම හේතුවෙන් මෝය කට කැපීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂිකා ඉංජිනේරු දීපිකා ත්‍රිමහවිතාන මහත්මිය මේ බව කියා සිටියේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේ අද (23) පැවැති කෘෂිකර්ම කමිටුවේ දී අදහස් දක්වමිනි.
 
මෝයකට කැපීම සඳහා යන්ත්‍ර ගඟ අසළට ගෙන ගිය මාර්ගය ඉඩම් වෙන්කිරීම නිසා අවහිරවී ඇති බැවින් මෙම තත්ත්වය උදාවී ඇත.