(ඉමදුව - ජී.ඩබ්ලිව්.කේ.ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)

අද උදැසන 10 වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කාලගුණික තත්වය යහපත් අතර හැරී ඇතිබව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

ඉකුත් දින කීපයතුල පැවැති අයහපත් කාලගුණික තත්වය සහ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 19 යේ ග්‍රාම සේවා වසම් 566 ක පවුල් 5589 ක පුද්ගලයින් 21176 ක් විපතට පත්ව සිටිති.

මේ වනවිට මරණ 06 ක් වාර්තා වී තිබේ. මෙම මරණ වාර්තාවී ඇත්තේ හික්කඩුව සහ අම්බලන්ගොඩිනි.  ඉකුත් දා ධීවර කටයුතු සඳහා පිටත්ව ගිය බෝට්ටු අනතුරට පත්වීමෙන් ඒවායේ සිටි ධීවරයන් මෙසේ මරණය පත්ව තිබේ.

දැනට අතුරුදන් පුද්ගලයන් ගණන 05 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ. පූර්ණ හානියට පත් නිවාස ගණන 142 ක් වන අතර අර්ධ හානියට පත් නිවාස ගණන 5485 ක් ලෙස වාර්තා වි තිබේ.

හානියට පත් නිවාස හිමියනට හදිසි මුදල් සහනාධාර ලෙස රුපියල් 10,000/- රජය විසින් ගෙවීමට ගත් තිරණය පරිදි ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිවාස 23 න් වෙනුවෙන් දැනටමත් මෙම  ආධාර ලබා දි තිබේ.