(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

අද  (23) උදෑසන 6.00 අවසන් වූ පැය 24 ක කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින්  541 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන වාහන 138 ක් පොලිස් භාරයට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි. 

එසේම, කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම සඳහා ඉකුත් මාර්තු මස 20 වැනි දින සවස 6.00 සිට දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පැනවීමෙන් පසු මැයි 23 වැනිදා උදෑසන 6.00 දක්වා අත්අඩංගුවට ගත් මුළු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 62 ,162ක් බවත්, පොලිස් භාරයට ගත් වාහන සංඛ්‍යාව 17,460 ක් බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ‍කොට්ඨාශය සඳහන් කළේය.

තවද ඉකුත් මාර්තු 18 දින සිට මැයි 23 වැනිදා උදෑසන 6.00 දක්වා ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝනය කිරීමට අදාල නඩුපැවරීම් හා දඩුවම් පැමිණවීම් සම්බන්ධව නඩු පැවරූ සංඛ්‍යාව 18,992 ක් වන බවත්,   නඩු පැවරීම් වලට  අදාළව දඩුවම් නියම කරනලද සංඛ්‍යාව 7387)ක් බවත් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි.