(අමල් වික්‍රමරත්න)

 ගිංගඟේ ජලමට්ටම බද්දේගම ඉදිගස්කැටිය ජල මාපකයට අනුව පිටාර මට්ටම ඉක්මවා ඇතිබව ගාල්ල ගිංගඟ භාර වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු අමරජීව ලියනගේ මහතා පැවසීය.

මෙම හේතුව නිසා ගිං ගඟේ පහත් බිම් ප්‍රදේශ රැසක්  ජලයෙන් යටවීමේ අවධානමකට ලක්වී ඇත. සන්දරවල- දොඩන්ගොඩ ප්‍රදේශය මේ වනවිටත් ගින්ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා ජලයෙන් යටවී ඇත.

අද පෙරවරු 08.30 වනවිට ගිංගගේ බද්දේගම ජල මාපකයේ  ජලමට්ටම මීටර්  04.15 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතිබව වාරි ඉංජිනේරු අමරජීව මහතා පැවසීය.බෙන්තර ගඟේ සහ මාදු ගඟේ ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහළ යමින් පවති.

මේ වනවිටත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට දැඩි වර්ෂාපතනයක් අද හැලෙමින් පවතී.

ගංගා දෙපස ජනතාව ගඟෙහි ජල මට්ටම පිළිබඳව වඩාත් අවධානයෙන් සිටිය යුතුබව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ  සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ කර්නල් දම්පත් රත්නායක මහතා පැවසීය.