(ජයන්ත සමරකෝන්)

ආහාරපාන ලබාදීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ සැපයුම්කරුවන් විසින් මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු හාල් තොගයක් සපයා ඇති බවට කොළඹ ජාතික රෝහලේ සේවකයින් පිරිසක් රෝහල් බලධාරීන්ට පැමිණිලි කර ඇත.

මෙම හාල් තොගයේ  තිබී පණුවන් සහිත කිලෝ 50 හාල් මිටි දෙකක් තිබී හමුවී ඇත.

රෝහලේ සේවකයින් 2000 කට පමණ මෙම කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් දෛනිකව ආහාර ද්‍රව්‍ය සපයයි.