(මනෝප්‍රිය ගුණසේකර සහ රන්ජන් කටුගම්පොළ)


කොප් කමිටුවේ හිටපු සභාපති ඩියු ගුණසේකර මහතා සහ ඉන් පසුව පත් කරන ලද කොප් කමිටුවේ සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහත්වරුන් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පත් කර ඇති ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසමේ සාක්කි විමසීම සඳහා කැඳවීමට මෙම ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසම තීරණය කොට ඇති බව වාර්තා වේ.


කොප් කමිටු වල සභාපතිවරුන්ට අමතරව නියෝජ්‍ය විදේශ ඇමති හර්ෂ සිල්වා මහතාද සාක්ෂි විමසීම සඳහා කැඳවීමටද කොමිසම තීරණය කොට ඇතැයි වාර්තා වේ.


2015 පෙබරවාරී මස පළමුවැනිදාත් 2016 මාර්තු මස 31 වැනිදාත් අතර කාලයේ වත්මන් රජය යටතේ භාන්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මෙම ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසම පත් කොට ඇත. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන කේ.ටී. චිත්‍රසිරි, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන සහ හිටපු නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති වේලුපිල්ලේ කන්දසාමි යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත කොමසාරිස්වරුන් හමුවේ මෙම සාක්කි විභාග කිරීම සිදු කෙරේ.


අධිකරණ නිවාඩු සමය හේතුවෙන් කොමිසමේ කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දමන ලද අතර අධිකරණ නිවාඩු සමයෙන් පසුව කොමිසමේ කටයුතු හෙට (24) ආරම්භ කෙරේ.