කටුනායක ගුවන් තොටුපොලෙහි  ආගමන විගමන කටයුතුහි ප්‍රමාදය වළක්වා ගැනීම වෙනුවෙන්  පියවර කිහිපයක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැළසුම් කර  ඇතැයි ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය පවසයි.


ඒ අනුව ආගමන හා විගමන සහ රේගු නියාමන කටයුතුවලට අදාලව මඟ පෙන්වන්නන් ගුවන් තොටුපොළෙහි විවිධ ස්ථාවනවල  යෙදවීමටත් , උපදෙස් දැන්වීම්,  විද්‍යුත් වර්ණ සංඥා ගුවන් තොටුපොළේ අවශ්‍ය ස්ථානවල සවි කිරීමටත්  විෂය භාර අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා  උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර අවශ්‍ය වන්නේ නම්  තම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ගුවන් තොටුපොළ සහ ගුවන් සේවා සමාගමෙන් අවශ්‍ය සහාය ලබා ගන්නා ලෙසත්  අදාළ අංශ දැනුම්වත් කර තිබේ.


 මේ ක්‍රියා මාර්ගය තුළින් ආගමන විගමන කටයුතුවල ප්‍රමාදය අවම කර ගුවන් මගීන්ට වැඩි පහසුකම් සැපයීම අපේක්ෂා කරන බවද අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.


මෙය දීර්ඝකාලීන විසඳුමකට යාමට මත්තෙන් එම කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට තාවකාලික පියවරක් පමණක් බවත්  අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.


මෙම  කෙටි කාලීන විසඳුම් තාවකාලික බවත් ඒ සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබා  දීමට අවශ්‍ය  සැලසුම් වහා සකස් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත්, එමෙන්ම  දියුණු තාක්ෂණික මෙවලම් මේ සඳහා එක් කරන ලෙසත්  ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා  අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා විසින් අදාල නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී   තිබේ.

(36698)