රොමේෂ් මධුෂංඛ

 

ආවා ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් යාපනය කෝපායි බලප්‍රදේශයේ සියලුම ග්‍රාමසේවකවරු ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි කටයුතු වලින් ඉවත්ව අද (1) උදෑසන සිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රාජකාරි කටයුතුවල නිරතව සිටිති.

පසුගිය 29 වැනි දා යාපනයේ නිවාස 4කට පහරදීමක් සිදු වූ අතර එම පහරදීම සිදු වූ නිවාස වලින් එක් නිවසක ග්‍රාමසේවක කාර්යාලයක් ද පවත්වාගෙන ගොස් තිබූ අතර අදාළ පහරදීමේ දී ග්‍රාමසේවක කාර්යාලයේ බඩු බාහිරාදිය සියල්ලක්ම විනාශ කර තිබිණි.

අදාළ ප්‍රහාරයට විරෝධය පෑමක් වශයෙන් හා ආවා ක්‍රියාකාරකම් මැඩලීමට පොලීසිය ඉක්මන් පියවර ගත යුතු බව පවසමින් ද අද (1) උදෑසන සිට කෝපායි බල ප්‍රදේශයේ ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි කටයුතු සිදුකරන සියලුම ග්‍රාමසේවක නිලධාරීවරුන් නල්ලූර් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සිට රාජකාරි කටයුතු සිදු කරනු ලැබීය.

මේ අනුව ග්‍රාමසේවක නිලධාරීන් ගම්මාන වෙතට අද (1) දිනයේදී නොපැමිණීම හේතුවෙන් ගම්වාසීන් රැසකට දුෂ්කරතා සඳහා මුහුණ පෑමට සිදුවූහ.