බිඟුන් මේනක ගමගේ 
 
යුද්ධයේදී මියගිය ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ගේ වැන්දඹු බිරින්දෑවරුන්ට ජීවිතාන්තය දක්වා වැටුප ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදෙන්නැයි සමස්ත ලංකා රණවිරු සංසද ඒකාබද්ධ බිරින්දෑවරුන්ගේ ඒකාබද්ධ සංවිධානය ජනාධිපතිවරයා ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලා සිටී. 
 
මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දෙවසර පුරා ආරක්ෂක ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වූව ද අවසාන තීන්දුවක් නොගත නමුත් ආබාධිත ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ට පමණක් එම ඉල්ලීම ඉටුකිරීමට රජය සැරසෙන බවට ඔවුහු චෝදනා කරති.
 
මිය ගිය, ආබාධිත හා අතුරුදන් වශයෙන් වූ සියලුම ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ට පැවැති සෑම රජයක්ම එකම හැන්දෙන් බෙදූ නමුත් රජය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන නව ප්‍රතිපත්තියෙන් රණවිරු බිරින්ඳෑවරුන්ට අසාධාරණයක් සිදුවන්නේ යැයි ද එහි සඳහන් වේ.
 
සිය දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය කටයුතුත් බැංකුණය ආදී කරුණු නිසා විශ්‍රාම වැටුපෙන් යැපීමට අපහසු තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇතැයි ද එම නිසා මෙම තත්ත්වය ගැන අවධානය යොමුකර සාධාරණය ඉටුකිරීමට ආරක්ෂක ඇමැති වශයෙන්  මැදිහත්වන්නැයි ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි ද එම සංවිධානයේ සභාපති කුමාරි ඇන්තනි මහත්මියගේ අස්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇති එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.