(උපාලි ආනන්ද)
අනුරාධපුර හෙද විදුහලේ විදුහල්පතිනිය විවිධ බලපෑම් කරමින් සිටීම නිසා තමන් දැඩි පීඩනයකට මෙන්ම අපහසුතාවයට පත්ව සිටින බව එම එහි හෙද සිසුවියෝ පවසති. 
සිසු හෙද සිසුවියන්ට  අවශ්‍ය  නිල ඇදුමි මැසීමේදි සිසුවියන්ට කැමති අවම මිල ගණන් ඇති සුදුසු ස්ථානයකින් ඒවා මසා ගැනීමට ඉඩ නොදෙන බවත් විදුහල්පතිනිය නම් කරනු ලබන ස්ථානයෙන්ම නිල ඇඳුම් මැසීම අනිවාර්ය කර ඇති බවත් හෙද සිසුවියෝ කියති.
එමෙන්ම හෙද පාඨමාලාවේ විෂය ධාරාවන්ට අදාල තොරතුරු ඇතුළත් මුද්‍රිත පොත් තමන් කැමති අඩු මිල ගණන් සහිත  පොත් සාප්පු වලින් ලබා ගැනිමටද ඉඩ නොදෙන  බවත් ඇය නියම කරනු ලබන ආයතනයෙන්ම  එම පොත් මිලදී ගන්නා ලෙසට තමන්ට දැඩිව බලපෑම් කරන බවත් ඔවුහු කියා සිටිති.
හෙද පාඨමාලා අවසන් කර විදුහලෙන් නික්ම ගිය පැරණි හෙද සිසුවියන්ගෙන්  පාඨමාලාවලට අදාල මුද්‍රිත පොත් ලබා ගෙන ඇති ආර්ථික අපහසුතාව ඇති නවක සිසුවියන්ට පැරණි පොත්  තිබියදී එවැනිම පොත් නැවත තමන් කියන ස්ථානයෙන් අලූතින් මිලදී ගන්නා ලෙසට ද  විදුහල්පතිනිය බලපෑම් කරන බව වාර්තා වේ.
ඇය විසින් නම් කරනු ලබන රක්ෂණ ආයතනයකින් ජීවිත රක්ෂණයක්  ලබා ගැනිමත්  තමන් නම් කරන බැංකුවක ගිණුමක් විවෘත කිරිමත් හෙද සිසුවියන්ට අනිවාර්ය කර ඇති බවද ඇයට එල්ලවන තවත් චෝදනාවකි. 
විදුහල්පතිනිය  නියම කරනු ලබන එක් කාර්යයක්  හෝ පැහැර හැරියහොත් තමන්ට විවිධ දේ කියමින් දැඩි කෝපයෙන් පසුවන බවටත් සිසුවියෝ චෝදනා කරති.
හෙද  සිසුවියන් එල්ල කරන මෙම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකට ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් අනුරාධපුර හෙද විදුහලේ විදුහල්පතිනි  ඩබ්. ඒ. කුසුමාවති ජයතිලක මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ සියලූ  චෝදනා තමන් ප‍්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.  නිල ඇඳුම් වල අඩුපාඩු ඇත්නම් ඒවා නිවැරදි කර ගන්නා ලෙසට පමණක්  තමන් ඔවුනට අවවාද කරන බවත් ජීවිත නැති කර ගැනීමට ගිය සිසුවියන්ගේ ජීවිත බේරා ගත්තේද තමන් බවත් ඇය කීවාය.