(අංජුල මහීක වීරරත්න)

අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (30) විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් කරයි.

යහපාලනය සඳහා වූ ජාතික රජය බලයට පත්වූ පසුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු වඩාත් විනිවිද හා පාරිදෘෂ්‍යභාවයකින් කිරීමට ගත් කි‍්‍රයාමාර්ග අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාසිය විශේෂ ප‍්‍රකාශයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂීතය.

අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප‍්‍රකාශය කරන අද දිනයේදී අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙස මැති ඇමැතිවරුන්ට හා ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරුන්ට සභානායක කාර්යාලයෙන් විශේෂෙ දැනුම් දීමක් කර ඇත.