කලක සිට දැඩි අසනීපයෙන් පෙලීම හේතුවෙන් එදිනෙදා ජීවිකාව ගෙන යාමට අපහසුව සිටි පුද්ගලයකුගේ මරණය දැනගත් සමාජ සේවා ආයතනයක් මියගිය අයගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ට ලිපියක් යවමින් තම ආයතනයේ පැවැත්මට ආධාර උපකාර කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කිරීමේ පුවතක් වාර්තාවේ. 

රටක් හෙල්ලූ පුද්ගලයෙකි. කලක සිට අසනීපයෙන් පසු වූයේය. බිරියත් දරුවන් තිදෙනාත් ඔහුගේ ප්‍රතිකාර සඳහා විවිධ උත්සාහ ගත්තත් සියල්ල ගඟට කැපූ ඉනි සේ විය. ඔවුන් අන්තිමේ ජීවත් වුනේ අසල්වාසීන්ගේ උපකාර මතය. 


සැමියා මිය ගියේය. හිතවතුන්ගේ සහායෙන් එම කටයුතු කර ගන්නට මේ පවුලේ අයට අවස්ථාව උදාවිය. දින කිහිපයක් ගත වෙද්දී ප්‍රදේශයේ සමාජසේවා ආයතනයකින් මියගිය අයගේ නමට ලිපියක් ලැබිණි. 


එහි සඳහන් වූයේ මියගිය අයට පින් පතා තම ආයතනයේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරදෙන ලෙස කරන ඉල්ලීමකි. 


මම මනුස්සයාගේ තුන් මාසේ දානෙ දෙන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරද්දී ඉබ්බන්ගෙන් පිහාටු ඉල්ලන වැඩක්නේ වුනේ යි මියගිය අයගේ බිරිය ප්‍රකාශ කළාය. විශේෂත්වය වූයේ මේ ආයතනයේ ඉහළ පුටුවක මියගිය අය දන්නා හඳුනන පුද්ගලයකු සිටීමය. 
(මීරිගම විශේෂ පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි)