(කළුතර - සුනිල් එස්. තන්ත‍්‍රිආරච්චි)

විවාහ අපේක්ෂාවෙන් මංගල සේවාවක ලියාපදිංචි වී සිටි 47 හැවිරිදි කාන්තවකගේ ජංගම දුරකථනයට ඇමතුමක් දී ඇය උතුරු කළුතරට ගෙන්වාගෙන ඇය පැළඳ සිටි රන් මාලය කඩාගෙන ගිය බව කියන පුද්ගලයකු පිළිබඳව උතුරු කළුතර පොලිසියට පැමිණිලි ලැබී ඇත.

බෙන්තොට ප‍්‍රදේශයේ කාන්තාවක මීට ගොදුරු වී ඇත්තේ ඉකුත් පෙබරවාරි දහවල් 12.55ට පමණය.

විවාහ වීම සඳහා අපේක්ෂා කරන තරුණ තරුණියන් හඳුන්වා දෙන මංගල සේවාවක තමා ලියාපදිංචිවී සිටි බවත් ඊට අදාළව තමාට ඇමතුමක් දුන් පුද්ගලයෙකු උතුරු කළුතර සතොස වෙළෙඳසැල අසලට පැමිණෙන ලෙස දැන්වූ බවත් ඇය පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර ඇත.

ඔහුගේ ඉල්ලීම මත තමා උතුරු කළුතරට පැමිණි බවත් එවිට යතුරුපැදියකින් එහි පැමිණ සිට ඔහු තමා හඳුන්වා දී ගෙල බැදි රන් මාලය කඩා ගත් බවත් ඇය පොලිසියට ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

ඔහු තමාට මරණ තර්ජන කළ බැවින් එම දිනයේ පොලිසියට පැමිණිලි නොකළ බවත් මිරිහාන පොලිසිය මගින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගත් බවට ලද තොරතුරු අනුව පැමිණ පැමිණිලි කරන බවත් ඇය පොලිසියට වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

උතුරු කළුතර පොලිසිය මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.