(තිහගොඩ - උපසේන ලියනගම)
දකුණු පළාතේ නමක් දිනූ ප්‍රභූ පවුලකි. ආර්ථික පරිහානිය නිසා දැන් අමාරුවෙන් ජීවත් වුවද පැරණි සේවිකාව තවමත් එහි සිටී. වියපත් දෙමහල්ලන් හැරුණු විට පුතාගේ දියණියක්ද එහි සිට ප්‍රධාන නගරයක කාර්යාල සේවයට යයි. ඒත් ඇය ගෙදර ගැන කිසිදු සොයා බැලීමක් නැත.


නිවසේ වූ පැරණි ඇඳ පුටු ලී බඩු අබලන් නිසා ඉන් වැඩක් ගැනීමට සිතූ මව සේවිකාවට කීවේ ඒවා වෙන්දේසි කිරීමට හෝ අලුත්වැඩියා කොට විකිණීමට හෝ වෙනත් ප්‍රයෝජනවත් වැඩකට ගත යුතු බවය. හදිසියේ ඇය පුතාගේ නිවසට ගොස් දෙදිනකට පසු ආපසු එන විට පැරණි ලී පුටු කිසිවක් ගෙදර නොවීය. මුළුතැන් ගෙට ගිය ඇයට තරු පෙනුණේ ලී බඩු සියල්ල කෑලිවලට කඩා දරට ගෙන ඇති බව දැකීමෙනි.


මහත්තය නාවන්න වතුර උණුකරන්න මේව ගත්තේ විදුලි හීටරෙන් වතුර උණුකරන්න ගියානං ලොකු බිලක් යනවා. මේක ලාබයි නෝනා. ඇය කීවේ පුටු කකුලක් දර ළිපට ඔබන ගමන්ලු.