(අම්බලන්තොට - සනත් ගමගේ)
ස්වාමිපුරුෂාත් බිරියත් නිදියහනේ නිදන අවස්ථාවේ දී නුහුරු නුපුරුදු සිරුරක් බිරියගේ ඇඟේ ස්පර්ෂවීමෙන් කලබලයට පත් බිරිය මහ හයියෙන් කෑගසද්දී ස්වාමිපුරුෂයා කාමරයේ විදුලි ලාම්පුව දල්වනවාත් සමඟම තමාගේ යහළුවා නිදියහනේ සිට පැන යෑමේ සිද්ධියක් අම්බලන්තොට නගරයට නුදුරු ගමකින් අම්බලන්තොට පොලිසියට වාර්තා විය.


වයස අවුරුදු 32 ක් තරම් වූ බිරිය සිය සැමියා සමඟ නිදියහනේ නිදමින් සිටින අවස්ථාවේ දී බිරියගේ උරහිස ප්‍රදේශයට අතක් ස්පර්ශ වී ඇති අතර සැමියාගේ අතට වඩා එම අතේ වෙනසක් දැනුණු හෙයින් අල්ලා බලද්දී එම තැනැත්තා කලිසමක් ඇඳ ඉනේ පටියක්ද තිබෙනු අතට හසුවීම නිසා සිය බිරිය මහ හයියෙන් විලාප ගසන විට නින්දට ගිය සැමියා අවදී වී කාමරයේ විදුලි ලාම්පුව දල්වා තිබේ.


ඒ සමගම ඇඳේ සිටි තමාගේ යහළුවා ඇදෙන් පැන පිටිපස්සේ දොරෙන්  පලා ගොස් ඇත.


නිවසේ පිටුපස දොරේ ඉහළ ඇති කවුළුවෙන් අත දමා දොර විවෘත කිරීමට හැකි හෙයින් එසේ දොර විවෘත කර යාළුවා කාමරයට ඇතුළු වී නිදියහනට පැමිණ යාළුවාගේ බිරිඳට අතවරයක් කිරීමට සූදානම් වී ඇති බවට අම්බලන්තොට පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.