(හොරොව්පොතාන - පැතුම් දර්ශන)
පොසොන් පොහෝ දින බත් දන්සලක් සංවිධානය කළ හොරොව්පොතාන ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිසකට අමුතුම ආකාරයේ අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්නට සිදු වී ඇත.


සිද්ධිය මෙසේය,


මෙම තරුණ පිරිස පොහෝ දින බත් දන්සල පැවැත්වීමට සූදානම් වී ඒ සඳහා අවට සිටින ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් හා යමක් කමක් ඇති අයගෙන් ආධාර ලබා ගැනීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට සති කීපයකට පෙර මතක් කිරීමක්ද සිදුකොට ඇත.


එහිදී සියලු දෙනා පවසා ඇත්තේ එවැනි දේකට ආධාර දීමට තමන් ඉතා කැමැති බවත් පොහොය දිනට පෙර දින පැමිණෙන ලෙසත්ය. ඒ අනුව දන්සල පැවැත්වීමට පෙර දින මුදල් ආධාර එකතු කිරීමට ගිය තරුණ පිරිසට පොරොන්දු වූ පරිදි ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයන් තරුණයන් ආධාර කළ අතර එක් අයෙකු පමණක් අමුතුම තාලයේ ආධාරයක් ලබාදී ඇත. “මල්ලී ඔයාලා දන්නවනෙ මගේ බිස්නස් එක, මට කරන්න පුළුවන් ආධාරය තමයි මම කරන්නෙ. මෙතන පැකට් දෙකක් තියනවා. මම එකක් විකුණන්නෙ පන්සීය ගානේ. ඔයාලා මේ දෙක අරන් ගිහින් කාට හරි විකුණලා දන්සලට රුපියල් දාහක් ගන්න” යැයි පවසා ගංජා පැකට් දෙකක් තරුණයන් අත තබා ඇත. එම සිදුවීමෙන් එම තරුණ පිරිස අන්දුන් කුන්දුන් වී ඇති මුත් දන්සලට ලැබුණු ආධාරයක් නිසා ප්‍රතික්ෂේප කොටද නොමැති බවට වාර්තා වේ.