(තිහගොඩ - උපසේන ලියනගම)
අගනුවර රැකියාවකට ගිය පොඩි දුව මෙවර අවුරුදු තෑගි ගෙන නිවසට ආවේ දිගු කලකට පසුවය. පවුලේ ආච්චි, සීයා, මාපියන් සහ සහෝදර සහෝදරියන් දෙදෙනකුට ද වෙන වෙනම තෑගි පාර්සල්කොට ගෙනාවත් ගෙදර නතර වී සිටි පුංචි අම්මාට තෑගි ගෙන ඒමට ඇයට අමතක වී තිබිණි.


ගෙදරට ආ පසු නගරයට යන අවස්ථාවක ඇයට ද සුදුසු ඇඳුමක් ගෙන ඒමට තීරණය කළ ඇය සහෝදරියක සමඟ ළිඳට ගියේ දිය නා ගැනීමටය.


තමාට තෑගි ඇත්දැයි සෙවීමට පාර්සල් පරීක්ෂා කළ පුංචි අම්මා තමාගේ නම එහි නැති බව දැන පාර්සල් සියල්ල කඩා බැලුවේ කෝපයෙනි. ඒත් දියණිය ඒමට පෙර ඒ සියල්ල යළිත් කලබලයෙන් පාර්සල්වලට දැමූ ඇය කිසිත් නොදත් සේ සිටියාය.


පසුද‌ා තෑගි බෙදීමේදී තමාට හිමි පාර්සල් බෙදා දී දෙපා වැන්ද ඇය සිටියේ සතුටෙනි. ඒත් ලැබී ඇති ඇඳුම් ඇඳ බැලීමට කාමරයට ගිය ආත්තම්මා ආපසු ආවේ මහා සිනාවක් නගමිනි.


ඇය අතේ වූයේ ඩෙනිම් කලිසමකි. තම සහෝදරයාට ගෙනා ඇඳුම ආත්තම්මාට ගියේ කෙසේදැයි ඇය විමසිලිමත් වනවිට පුංචි අම්මා කඩිනමින් එතැනින් ඉවත්ව ගියාලු.