(  නාලක සංජීව දහනායක)
රාජ්‍ය සේවයේ දක්‍ෂයන් හඳුනාගෙන නිපුණතා සංචිතයක් බිහිකිරීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා සියලූම අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් දී ඇත.
 
ඒ අනුව රාජ්‍ය සේවයේ දක්‍ෂ පිරිස් හදුනාගෙන ඔවුන් නිර්දේශ කරන ලෙසටද ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.
 
එමෙන්ම යහපත් රාජ්‍ය සේවාවක් බිහිකර ගැනීම සදහා තොරතුරු තාක්‍ෂණය සහ අනෙකුත් ක්‍ෂේත‍්‍රයන්ට අදාලව සියලූම රාජ්‍ය සේවකයන්ට දේශීය හා විදේශීය පුහුණුවක් ලබාදීය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා සදහන් කර ඇත.