(දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු)

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  රාජ්‍ය ඔසු සල් හැර සියලු ඖෂධ හල්  හා  සියලු වෙළදසැල් වසා දැමීමට නියෝග කර තිබේ.

ඇඳිරිනීතයේදී  ඖෂධ අවශ්‍ය  විටෙක නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සළසා තිබේ.

එමෙන්ම  අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය නිවෙස්වලට බෙදා හැරීම සඳහා දිවයිනේ පිහිටි සුපිරි වෙළඳසැල්වලට අවසර දී තිබුණද   වෙළෙඳසැල් විවෘත කර පාරිභෝගිකයින්ට භාණ්ඩ විකිණීම සිදු කරන බවට ලැබුණු පැමිණිලි අනුව  වහාම එම වෙළෙඳසැල් වසා දැමීමට පොලිස්පතිවරයා විසින් සියලුම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී  තිබේ.