හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ

හලාවත දුම්රිය ස්ථානයෙන් කොළඹ බලා ගමන් ගත් බංගදෙනිය කාර්යාල දුම්රියට මගින් 8 දෙනෙකු පමණක් සිටි බව කියයි.

කොරෝනා තත්වය හමුවේ මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් සම්පුර්ණයෙන් නැවති තිබු දුම්රිය ගමනාගමනය අද (11) දින උදෑසන 5.30 ට පිටත් විම සිදුව තිබුනී.

මෙම බංගදෙනිය කාර්යාල දුම්රිය සාමානයෙන් පුත්තලම දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් විම සිදුවන නමුත් කොරෝනා තත්වය හමුවේ හලාවත නගරයේ සිට අද ගමන් කරවිමට දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

අනුමත ලත් දුම්රිය මගින් පිරිසක් පමණක් රැගෙන යාම සිදුකර තිබු අතර ඒ සදහා හලාවත දුම්රිය ස්ථානයෙන් දුම්රියට අවසර ලැබි තිබුනේ මගින් 8 දෙනෙකුට පමණි.

වෙනදා 100 කට වැඩි පිරිසක් මෙම ස්ථානයෙන් දුම්රියන් ගමන් කිරිමට රැදි සිටිනු දැක ගත හැකි ව තිබුනී.

දුම්රිය ගමන් කිරිමට ප්‍රථම යුධ හමුදාවේ විශේෂ පරික්ෂාවකින් පසුව මගින් ඇතුලත් කර ගැනිම සිදු කෙරිණි.

ඒ සමගම දුම්රියට යුධ හමුදා ආරක්ෂාවද සපයා තිබුනී.