ස්වසන අපහසුතා වලින් පෙළෙන රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබාදෙන රෝහල්වලට අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමට සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම විසින් ආරම්භ කර තිබෙන වැඩසටහන යටතේ පසුගිය දා මාතර දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල වෙත උපකරණ පරිත්‍යාග කෙරිණි. මේ අනුව, රෝගීන්ට ඔක්සිජන් ලබාදීමට අවශ්‍ය වන High flow Nasal Cannula (HFNC) කට්ටලයක් මෙම රෝහලට ලබා දුන් බව එම සමාගම කියයි.

සෙලින්කෝ ලයිෆ් මීට පෙර මෙවැනිම උපකරණ තොගයක් කොළඹ දකුණ ශික්ෂණ රෝහලට, මඩකළපුව ශික්ෂණ රෝහලට, කන්තලේ මූලික රෝහලට, කුලියාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලට සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලට ප්‍රදානය කළේය.

සෙලින්කෝ ලයිෆ් විසින් මීට පෙර රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහල, ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල, යාපනය ශික්ෂණ රෝහල, කළුබෝවිල කොළඹ දකුණ ශික්ෂණ රෝහල සහ මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල සඳහා අංග සම්පූර්ණ අධි සත්කාර ඒකක ද පරිත්‍යාග කර ඇත.