(චමින්ද මුණසිංහ)

කොළඹ වරාය නගරයේ විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් පිහිටුවීම සඳහා වූ යෝජනාවට හා ඒ සදහා වූ නීති කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වීම පිළිබඳව කොළඹ වරාය නගරයේ ආයෝජක සමාගම වන සී.එච්.ඊ.සී පෝට් සිටි කලම්බු (පුද්.) සමාගම සිය ප්‍රසාදය පළකර සිටියි.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි සෘජු විදේශ ආයෝජන රැගෙන එන පියවරක් වනු ඇති බවට විශ්වාසය පළකරන එම සමාගම, මෙම විශේෂ ආර්ථික කලාපය, විශේෂයෙන් යටිතල පහසුකම් ඉලක්ක කරගත් ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර හා සේවා කේන්ද්‍රයක් වනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරයි.

‘කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් පනත් කෙටුම්පත‘ මගින් වරාය නගරය තුළ බලපාන මූලික නීතිමය රාමුව සකස් වනු ඇති අතර, එම පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම පිණිස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත. කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් පනත් කෙටුම්පත මගින් විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීම සඳහා හිතකර හා තරගකාරී පසුබිමක් සකස් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සාගරය ගොඩකිරීම ඔස්සේ ඉදිකරන ලද හෙක්ටයාර 269 ක් වූ වරාය නගර භූමියේ ලොව දියුණු රටවලට සමාන පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. මෙය කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් පනත් කෙටුම්පත මගින් මගින් ඇතිකිරීමට අපේක්ෂා කරන, ව්‍යාපාර වලට හිතකර පරිසර නිර්මාණය කිරීමට පැහැදිලිවම උපකාරී වන සාධකයක් වනු ඇත. එමගින් මූල්‍ය හා මානව ප්‍රාග්ධනය ගලා ඒම, දේශීය හා විදේශීය ව්‍යවසායකයන්ට වඩාත් හොඳින් තම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදුකළ හැකි වීම, රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය වීම සහ දක්ෂයන් රඳවා ගැනීමට හැකිවීම යනාදී ප්‍රතිලාභ රාශියක් හිමිවනු නිසැක ය. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර සමාගම් තම ප්‍රධාන කාර්යාල හෝ කලාපීය කාර්යාල වරාය නගරය තුළ ස්ථාපිත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි.

මෙම විශේෂ ආර්ථික කලාපය ස්ථාපිත කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනයට හේතුවක් වනු ඇතැයි වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය විශ්වාස කරයි. ප්‍රධාන සැලසුමට අනුව වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම් සඳහා වර්ග මීටර් මිලියන 5.7 ක ඉඩක් වෙන්වන අතර, එහි වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15 කි.