(ඉන්දික අරුණ කුමාර)         

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලග්න වාසානා ලොතරැයියේ රුපියල් කොටි දෙකේ ජය මල්ල හිමිකර ගැනීමට මඩකලපුව ප‍්‍රදේශයේ තරුණයෙකු සමත්  වී ඇත.

මදි අලගන් කිරුශාන්ත් (26) වන ඔහු මඩකලපුව ප‍්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් පසුගිය මාර්තු මස 09 වෙනිදා අදාල ටිකට් පතේ ජයග‍්‍රාහි රුපියල් කෝටි දෙකේ මුදල කිරුශාන්ත්ට ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබේ.

සිය පවුලේ අම්මා සහ බිරිඳ සමග වයස අවුරුදු 4 ක කුඩා දියණියක් ද සමග දිවිගෙවන කිරුශාන්ත් එදිනෙදා කුළි වැඩ කරමින් ජීවත් වන පුද්ගලයෙකු බව සඳහන් කළේය.

තමන්ටම සුදුසු කුඩා ව්‍යාපාරයක් අරඹා පවුලේ අය සමග සතුටින් ජීවත් වීම සිය අරමුණ බව කිරුශාන්ත් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.