මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් අලෙවි කරන වෙළෙඳසැල් සොයා කොළඹ - පිටකොටුව ප්‍රදේශවල විශේෂ සිදුකළ බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

එම අධිකාරියේ සභාපති හසිත තිලකරත්න මහතාගේ උපදෙස් මත එම විශේෂ වැටලීම් සිදුකරන බවත් පිටකොටුව - 04 වන හරස්වීදිය, 05 වන හරස්වීදිය සහ පරණ යෝර්ක් වීදිය යන ප්‍රදේශ වලින් මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු බවට සැකකෙරරෙන සහල් තොග සොයාගැනීමට හැකි වූ බවත් කියති.