කිරි ආනයනය නතර කිරීමට නම් ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් කිරි නිෂ්පාදනය තුන්ගුණයක් දක්වාවත් වැඩි කළ යුතු බව මිල්කෝ සමාගමේ සභාපති සුනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා කියයි. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික කිරි නිෂ්පාදන ප‍්‍රමාණය ලීටර පන්ලක්ෂ පණස්පන් දහසක් පමණ වේ. නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම අපහසු වී ඇත්තේ කිරි ගවයින්ට අවශ්‍ය තණ භූමි සපයා ගැනීමට අපහසු වීමත්,ගවයින්ගේ ආහාර වලට අධික මුදලක් වැය කිරීමට සිදුව තිබීමත් නිසා බව හෙතෙම පැවැසීය. මේ කරුණු සළකා බලා පශු කර්මාන්ත අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා ගොවීන්ට ඉඩම් ලබා දීමට වගකිව යුතු අංශ දැනුම්වත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයිද,සත්ත්ව ආහාර නිශ්පාදනය කෙරෙන පොල්ගහවෙල පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවේ ආහාර නිෂ්පාදන ධාරිතාවය වැඩි කිරීමට උපදෙස් දී ඇතැයිද ඔහු කීය.