ශී‍්‍ර ලංකා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නෙවාඩ් කබ්රාල් මහතා හෙට දිනයේ (24) විවෘත ට්විටර් සංවාදයක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

# askcbslහෑෂ්ටැගය ආධාරයෙන් ඔහු වෙත තම ප‍්‍රශ්න යොමුකිරීමට ට්විටර් පරිශීලකයින්ට අවස්ථාව ඇත.