වර්ෂ 2040 වනවිට ප්‍රංශයේ ඩීසල් හා පෙට්‍රල් වලින් ධාවනය වන සියලුම වාහන විකිණීම තහනම් කිරීමට නියමිත බව ප්‍රංශ රජය පවසයි. පැරිස් කාළගුණික සම්මුතියට අනුකූලව මෙම පියවර ගෙන ඇත.
 
ප්‍රංශයේ පරිසර අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ 2050 වර්ෂය වනවිට කාබන් මුක්ත කළාපයක් බවට පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි. කෙසේ වුවද මේ වනවිට ප්‍රංශ වෙළඳපොලේ ඇත්තේ දෙමුහුන් (හයිබ්‍රිඩ්) මෝටර් රථ සියයට 3.5ක් ද සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලියෙන් ක්‍රියාකරන වාහන සියයට 1.2ක් ද පමණි. 
 
සාම්ප්‍රධායික ඉන්ධන වලින් ධාවනය කරන වාහන සියයට 95ක් පමණ තවමත් ප්‍රංශ වෙළඳපොලේ පවතී. වොල්වෝ සමාගම පවසා ඇත්තේ ඉදිරියේදී ඔවුන් නිෂ්පාදනය කිරිමට බලාපොරොත්තු වන  සියලුම මෝටර් රථ අඩ වශයෙන් හෝ විදුලියෙන් ක්‍රියාකරන ආකාරයට සැලසුම් කර ඇති බවයි. 
 
ගල් අඟුරු බලයෙන් ක්‍රියා කරන කර්මාන්ත 2022 වනවිට නැවැත්වීමට ද න්‍යෂ්ටික බලය යොදාගැනීම සියයට පනහකින් අඩු කිරීමට ද තෙල් හා ගෑස් ගවේෂණ බලපත්‍ර අලුතින් ලබාදීම නතර කිරීමට ද ප්‍රංශය සැලසුම් කර ඇත. 


 
( බීබීසී පුවත් ඇසුරිණි - 085)