රුසියාවේ “ළදරු පෙට්ටි“ තහනම් කිරීමට නීති සකසමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.දරු උපතින් පසු මව්වරුන්ට එම දරුවා අවශ්‍ය නැතිනම් එම කුටියේ අතහැර දමා යාමට හැකි ය. ඒවා භාවිත කරන ආයතන වලට ඇ‍මෙරිකානු ඩොලර් 79,000ක දඩයක් ද නියම කරනු ඇතැයි රජයේ නිළධාරීහු පවසති.

එම ක්‍රමය තහනම් කළහොත් රටේ ළදරු මරණ වැඩි විය හැකි බවත් අන් රටවල මෙන් කුණු බඳුන් වල දරුවන් අතහැර යාම සිදුවිය හැකි බවත් සමහරු කියති.පවුල් සැලසුම් ක්‍රම භාවිතයෙන් දරුවන් අතහැර යාම වැළැක්විය යුතු බව රජය කියයි.එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයද ළදර් පෙට්ටි ක්‍රමය විවේචනය කර තිබේ

රජයේ රෝහල්වල ගබ්සාව තහනම් කරන ලෙසද ඉල්ලා එරට ආගමික නායකවරු පෙත්සමක් සකස් කරමින් සිටිති.

ර