දේශීය ආරට සංවිධානය කළ‘‘ඔලිම්පික්‘‘උළෙලක් පසුගියදා ඉන්දියාවේදී පැවැත්විණි. ඔලිම්පික් උළෙලකදී අපට පුරුදු තරඟ ඉසව් වෙනුවට මේ උළෙලේ වූයේ ක්‍රීකයන්ගේ ශක්තිය උරගා බැලෙන අමුතුම ආකාරයේ තරග ඉසව් කිහිපයකි.

ඒවා අතර ට්රැකේටර් ඇග මතින් ධාවනය කරවීම, කරත්ත තරග, අශ්වයන් පිට නැගී සරඹ දැක්වීම, දත් වලින් වාහන ඇදගෙන යාම, කොණ්ඩය යොදාගෙන බර එසවීම ආදී තරග ඉසව්ද විය.

මීට අමතරව සහභාගී වන තරගකරුවන්ට තමන්ගේ වැඩ ප්‍රේක්ෂකයන් හමුවේ පෙන්වීමටද ඉඩකඩ සළසා තිබුණි.

කිලා රාපුර් ක්‍රී උළෙල නම් වන මේ සැණකෙළිය වසරක් පාසා ඉන්දියාවේ පැවැත් වෙන්නකි. මීට තරුණයන්ගේ සිට ඉතා මහළු වයසේ පසුවන පුද්ගලයින් පවා සහභාගී වේ. දෙස් විදෙස් ප්‍රේක්ෂක අවධානය දිනාගෙන ඇති මේ ක්‍රීඩා සැණකෙළිය නැරඹීමට මෙවර සහභාගී වූ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 10 පමණ වන බව සදහන්ය. එමෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ගේද ඉහළ සහභාගීත්වයක් ඇති මේ සැණකෙළියේ මෙවර ක්‍රීඩකයෝ 4000 ක් පමණ තම දස්කම් දැක්වුහ.